Vår expertis

När marknaden förändrar vårt sätt att göra affärer förändras även det sätt som företag hanterar IT på. Med nya applikationer i molnet, explosionen av mobilitet och konvergensen av datahantering söker företag inom alla branscher anpassade applikationsutvecklingslösningar för att stödja deras individuella affärsbehov.
Swekki Technology AB hjälper organisationer att effektivt hantera sin applikationsportfölj genom anpassningsbara lösningar.

Från konceptstadiet till slutprodukten fokuserar vi intensivt på att bygga lösningar som användarna älskar.

Swekki Technology AB helps organisations effectively manage their application portfolio through customisable solutions.

From the concept stage to the final product, we are intensely focused on building solutions that users love.

Swekki Technology
SWEKKI digital Solutions

Digitala lösningar

Digitala lösningar för Startups och Stora företag. Vi bygger applikationer för företag genom att använda det senaste inom webb, verktyg och mobilteknik, med både användare och sökmotorer i åtanke. Vi hjälper även våra kunder att maximera prestanda genom att implementera de bästa digitala lösningarna för att lösa ett verkligt problem och så småningom generera intäkter.

När kundnöjdheten ökar gör din försäljning vanligtvis också det. Finns där dina kunder finns