Välkommen till Swekki Technology AB:s integritetspolicy. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vår integritetshållning

Vi på Swekki Technology AB är dedikerade till att skydda din integritet. Vi följer strikta riktlinjer för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt.

Vad vi menar med integritet

När vi pratar om integritet syftar vi på skyddet av din personliga information, såsom namn, kontaktuppgifter och andra identifierande detaljer. Vi behandlar även konfidentiell information, inklusive affärshemligheter och känslig företagsinformation, med högsta försiktighet.

Hur vi följer lagar och regler

Vi är skyldiga att följa alla tillämpliga lagar och regler som rör integritet och dataskydd, inklusive GDPR (Dataskyddsförordningen).

Hantering av dina personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och vi använder dem enbart för de ändamål som anges i vår integritetspolicy. Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, uppdaterade och skyddade mot obehörig åtkomst.

Skydd av konfidentiell information

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda konfidentiell information mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Transparens och ansvar

Vi är öppna om vår dataskyddspraxis och ansvariga för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt.

Ditt ansvar som användare

Vi uppmanar dig att vara medveten om hur du delar din personliga information online och att vid behov ta ansvar för att skydda din egen integritet.

Partnerskap och tredjepartsrelationer

Vi arbetar endast med pålitliga partners och leverantörer som delar vår integritetsfilosofi och respekterar din personliga information.

Uppdateringar av policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår integritetspolicy för att säkerställa att den fortsätter att vara relevant och i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller bekymmer angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på hej@swekki.com

Tack för att du valde Swekki Technology AB. Vi är engagerade i att skydda din integritet och ser fram emot att fortsätta att ge dig en säker och pålitlig service. 

Datum för senaste uppdatering 20240319

Tjänster

Priser

Företags Startpaketet

En professionell grundlösning
SEK 6900

Avancerat paketet

Ökad funktionalitet och anpassning
SEK 15900

Webbshop Paketet

Maximerad online-försäljning
SEK 24900